Page 1 - Dafo - Prisbok 2020
P. 1

24K9R

                                            Brandsläckare    1                                      Tillbehör och reservdelar    2
                                           till brandsläckare                                       Brandposter, slangrullar    3
                                              och strålrör                                            Släckaggregat,    4
                                            punktsprinkler


                                             Varselskyltar,
                                          utrymningsplaner    5
                                      efterlysande markeringar


                                       Nödljus, brandvarnare,
                                     brand- och utrymningslarm     6


                                    Sårvårdsmateriel, flykthuvor,
                                     andningsfilter, brandfiltar,   7
                                    stegar, utrymningsutrustning                                   Brandförebyggande utrustning,     8
                                       rökluckor, brandtätning
                                              Släckmedel    9


           PRISBOK 2020                            Släcksystem

                                          för restaurangkök   10
           FÖRSTAHANDSBRANDSKYDD


                                       Släcksystem för fordon
                                     - omladdningar och verktyg    11                                         Verktyg för service,
                                    reservdelar till brandsläckare   12                                       Service, omladdningar,   13
                                               utbildning


     Marknadens bredaste program av brand- & räddningsmateriel


     Dafo Brand AB | Box 683 | 135 26 Tyresö | Tel 08-506 405 00 | info@dafo.se | www.dafo.se  rätt skydd mot brand
   1   2   3   4   5   6