Produkter

Vi har lösningarna för ett komplett brandskydd samt andra säkerhetsprodukter. Om ni önskar utför vi även montering/installation. De vanligaste produkterna vi förser företag med är:

 • Brandsläckare
 • Brandvarnare
 • Brandposter
 • Brandlarm
 • Rökgasluckor
 • Utrymningsarmaturer
 • Nödljus
 • Skyltar
 • Utrymningsplaner
 • SBA Axess
 • Släckanläggningar
 • Första hjälpen-produkter
 • Taktila skyltar och kontrastmarkeringar

Ett effektivt brandskydd stänger in branden och hindrar spridningen. Tyvärr är brandskydd eftersatt, speciellt i äldre hus. Vi har produkter och brandtätningsmetoder för att stärka skyddet. Brandskyddet kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof.

Skyltar

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att se till att varselmärkning och varselsignaler införs enligt kraven.

Som arbetstagare ska du ges fullständig och upprepad information om varselsignalering på arbetsplatsen.

Brandredskap

Olika storlekar, material och även som dekaler.

Utrymningsplan

Tillverkas efter dina önskemål i A4, A3 eller A2.

Arbetsmiljö

Standardskyltar eller tillverkade efter dina behov.

Ansulex

Släcksystem för resturangkök

Ungefär hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. Vi levererar och installerar Ansulex kökssystem som är speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler.

Mer information (PDF – 425kB)

SBA-axess

Digitalt system för kontroll

SBA-Axess är ett digitalt system för kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat på användarens behörighet och val.

Taktila skyltar

och kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar underlättar för personer med nedsatt synförmåga och andra orienteringssvårigheter att kunna navigera i lokalen. Vi erbjuder kontrastmarkeringar för trappor, dörrar, golv och glaspartier.

Våra egna produkter

Vi har egen tillverkning av vissa produkter, exempelvis:

Röklucka

Röklucka med brandkårslås. Extremt brytsäkert.

Brandlucka

För förvaring av gasolflaskor utomhus. Kan beställas efter önskad mått och kulör.

Vikbar skylt

Idealisk konstruktion för trånga utrymmen som lagerhyllor och långa gångar där trucktrafik förekommer.

Skåp

Skåp (40 x 50 cm) med brandkårslås, anpassad till oritningar, serviceritningar och nycklar.

Kärra

Används där brandsläckare behöver vara ett flyttbart skydd.