Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Vi vill hjälpa dig att rädda liv och egendom, på det sätt som passar just din verksamhet. Eftersom behov och situationer ser olika ut, anpassar vi brandskyddet till dig och ditt företag.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ligger ansvaret för brandskyddet både hos fastighetsägaren och den som bedriver en verksamhet. Det innebär ett ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Att göra allt som går för att förhindra en brand och att aktivt arbeta med dokumentation och uppföljning.

Genom ett systematiskt brandskyddsarbete får alla mer insikt i hur det förebyggande brandskyddet fungerar och eventuella fel och brister som upptäcks kan åtgärdas.

Analys

Första steget är att kontakta oss. Därefter kommer vi ut till dig och ser vad du behöver hjälp med samt tar fram en offert.

Montering och installation

Om ni önskar kommer vi ut till er för montering eller installation av de produkter ni behöver. Efter slutfört arbete/besök så skapas ett SBA-protokoll som ni får ta del av. Det dokumentet sparar ni för ert systematiska brandskyddsarbete.

Våra tjänster

 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
 • Bedömning av brandskydd
 • Dokumentation
 • Installation av brandskyddsprodukter
 • Underhåll av brandskyddsprodukter
 • Utrymningsplanering
 • Utplacering av allmänskyltar
 • Installation av släckanläggningar (Ansulex)
 • Brandtätningar
 • Service & montage av rökgasluckor
 • Kontroll av brandlarm
 • Kontroll av vattensprinklers
 • Installation av utrymningslarm
 • Branddörrstängning
 • Tillverkning av brandmekanik
 • Brandventilation

Borås Brandservice är godkända Ansulex-installatörer.

Underhåll och service

Du kan alltid kontakta oss för underhåll och service av ditt brandskydd. Vi erbjuder kontroller då vi kommer ut till dig och inspekterar brandskyddet, för att bibehålla säkerheten det ska ge. Efter utförd service/kontroll får du ett skriftligt protokoll.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap, 2 § har både ägaren av en fastighet samt den som bedriver verksamhet där ansvaret för brandskyddet i byggnaden.