Våra utbildningar

Vi utbildar för att kunna rädda liv och egendom. Vi skräddarsyr våra utbildningar för att det ska passa ert företag eller verksamhet på bästa sätt.

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning. Vi kan även anpassa utbildningen efter era önskemål.

Kursinnehåll

 • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Släckmedel och släckredskap
 • Släckövning med praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Att bedöma risker för brand
 • Brandteori och orsakerna till branduppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Brandsäkerhetsutrustning och dess handhavande
 • Olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar
 • Att förstå vikten av att vid larm alltid utrymma lokalen
 • Att hantera brandsläckare och brandfilt. Kunna släcka en begynnande brand.

HLR-utbildning

Utbildningens syfte är att kunna ingripa vid olycksfall, akut sjukdom samt hjärtstopp.